Анатомия на аквариумната риба

Открийте имената на перките на аквариумна риба:

  • Грифова перка
  • Тазова или вентрална перка
  • Анална перка
  • Каудална перка
  • Каудална дръжка
  • Дорсална перка


Anatomie d'un Poisson

Аквариумна риба

Corydoras panda

Corydoras panda

Малка лежаща риба, мъжката има червени ленти на каудала, докато жените са само кафяви и бледожълти. Bedotia geayi е ...