Анатомия на аквариумната риба

Открийте имената на перките на аквариумна риба:

  • Грифова перка
  • Тазова или вентрална перка
  • Анална перка
  • Каудална перка
  • Каудална дръжка
  • Дорсална перка


Anatomie d'un Poisson

Аквариумна риба

Apogon leptacanthus

Apogon leptacanthus

Рибата на Melatotaenia splendida, обикновено известна като Rainbow Fish, е сладководна риба от Австралия. Често се използва в ...