Форми на опашки в аквариумна риба

Queue de poisson en lyre
Лира опашка

Queue de poisson en croissant
Полумесец

Queue de poisson ronde
Кръгла опашка

Queue de poisson de voile
Плаване

Queue de poisson en fourchue
Fourch опашка

Queue de poisson en trapèze
Трапецовидна опашка

Аквариумна риба

Sphaerichthys osphromenoides

Sphaerichthys osphromenoides

Той има доста компресирано и високо тяло. Той има много кафяви точки, които покриват част от тялото му. Тя тряб...