Географски произход на аквариумната рибаАквариумна риба

Pseudotropheus elongatus

Pseudotropheus elongatus

Tyttocharax Atopodus Fish е сладководна риба, родом от реки и езера от Южна Америка. Той принадлежи към семейството на Charac...