Аквариумна риба

Sphaerichthys osphromenoides

Sphaerichthys osphromenoides

Той има доста компресирано и високо тяло. Той има много кафяви точки, които покриват част от тялото му. Тя тряб...